کوچه های دلواپسی

اهای روزگار..............همه هوراکشیدند................حالاپایت راازروی خرده های دلم بردار..........

قربون عظمتت خدا.هرروزم بدترازدیروزمه...هه

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 15:50 توسط مینا| |

نوشته شده در دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 23:37 توسط مینا| |

خدایاانگاردلم راخوب ندوختی...چندشب است خیلی تنگ است...

نوشته شده در شنبه دهم خرداد 1393ساعت 11:53 توسط مینا| |

نوشته شده در شنبه دهم خرداد 1393ساعت 11:42 توسط مینا| |

تنهایی تاوان همه ی نه هایی است که نگفتم تادل ککس نشکنه.

همه ی محبت هایی است که زیادی هدردادم تادلی رابدست اورم

همه ی دوستت دارم های ابکی که جدی گرفتم.

همه ی سادگی هایی که دراین دنیای هزارچهره خرج کردم.

تنهایی تاوان همه ی خوش بینی هایی است که بدنیاوادم های اینروزهاداشتم.

 

نوشته شده در یکشنبه سیزدهم بهمن 1392ساعت 21:47 توسط مینا| |

                     پیک هارایکی یکی خوردم.تامستی مرابگیرد

                     برای ساعتی هم که شده بیخیالت بشم.....

                     وقتی مستی ازسرم پرید..........................

                     تازه فهمیدم همه رابه سلامتی تو خوردم.

                  

نوشته شده در شنبه دوازدهم بهمن 1392ساعت 0:39 توسط مینا| |

                                وقتی قهوه ات تلخ باشد...

                                       درکنج تنهایی...

                                وبادلتنگی آن رابنوشی...

                                میخواهی فالت چه شود؟؟؟

                                عشق ووصال معشوق؟؟؟

                                              خیر     

                                     همین میشوددیگر 

                                   دلتنگی دلتنگی دلتنگی

                                   تنهایی تنهایی تنهایی

                                     تلخی تلخی تلخی

                               

نوشته شده در شنبه بیست و سوم شهریور 1392ساعت 19:58 توسط مینا| |

               سنگین است"تکلیف"بی توبودن...

          توآسوده بخواب...من مشق گریه هایم مانده...

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 23:42 توسط مینا| |

کسی که احساسات تروبه بازی میگیره وتنهات میزاره

چندقدم اونورتر زیرپای کسی دیگه داره له میشه...

شک نکن...!!!!!!!!

نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392ساعت 14:35 توسط مینا| |

شب قدراست ومحتاج دعایم/زعمق دل دعایی کن برایم

اگرامشب به معشوقت رسیدی/خدارادرمیان اشک دیدی

کمی هم نزداومارادعاکن/کمی هم جای من اوراصداکن

بگویارب فلانی روسیاه است/دودستش خالی وغرق گناه است

                      ...التماس دعا...         

نوشته شده در دوشنبه هفتم مرداد 1392ساعت 17:34 توسط مینا| |